Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Volgens artikel 5 van de Arbowet moet elke werkgever met personeel beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Toch heeft de helft van de werkgevers geen RI&E. Dat zijn vooral de kleinere organisaties. Veel werkgevers zien er tegenop en weten niet waar te beginnen.

Ondernemingen vormen soms een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risicoanalyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet. Om dit alles goed in kaart te brengen middels een plan van aanpak vormt u een solide basis voor uw Arbo- en veiligheidsbeleid.

Risico’s

Een RI&E is eigenlijk niets meer dan een lijst met alle risico’s voor de gezondheid en veiligheid en een plan van aanpak. Op rie.nl kunt u nagaan of er voor uw organisatie een branche instrument is: een voorbeeld RI&E afgestemd op de risico’s in een bepaalde branche, zoals de bouw en de zorg. Hoewel het opstellen van de RI&E niet moeilijk is en de vorm ervan vrij gelden er wel eisen. De RI&E moet:

  • compleet zijn (alle werkzaamheden, afdelingen, functies, werknemers moeten erin voorkomen;
  • betrouwbaar zijn (de arbeidsomstandigheden zijn eerlijk weergegeven);
  • actueel zijn (de huidige stand van zaken beschrijven) verandert dit dan moet u de RI&E aanpassen;
  • op schrift staan; de OR krijgt een afschrift van de RI&E en de werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.

Coaching

JOSsafety kan u hierin ondersteunen van uitvoering tot toetsing.

Wilt u meer informatie?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op via 06 12 74 66 26 of vul uw gegevens in op het contactformulier.

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Ik wil graag meer informatie